jodo

Deze mysthieke krijgskunst kende zijn oorsprong in het begin van de XVIIe eeuw en wordt algemeen toegeschreven aan Muso Gonnosuke.

Men bestudeert het hanteren van de stok en de afweermogelijkheden om het zwaard te overwinnen. Op een hoger niveau worden eveneens andere “blanke wapens” bestudeerd.

Zoals in Iaido, zijn de technieken van Jodo vooral gebaseerd op kata, de vastgelegde vormen. Hier worden ze wel per koppel beoefend: één is gewapend met een houten zwaard terwijl de andere de stok hanteert.Omdat kata uitgevoerd worden zonder bescherming zijn hier eveneens de beheersing van de beweging en het concentratievermogen van heel groot belang.Ook al oefent men met houten wapens, toch zijn de technieken niet helemaal zonder gevaar, en mag men niet bang zijn van een doorslag.

Jodo is zeker geschikt voor eenieder die Iaido iets te weinig “dynamisch” vindt, en een beter inzicht wil verkrijgen in afstand en timing. De technieken van vier verschillende traditionele wapens (speer, hellebaard, lange stok en zwaard) worden gebundeld in één wapen, de JO, om het op te nemen tegen het zwaard.